SRIP
Izvršitelj Rozman Boris

Zakonodaja

Izvršitelj je imenovan s strani Ministrstva za pravosodje.

Naše delo zajema izvrševanje sklepov in odredb sodišč.  Delujemo na področju celotne Slovenije, pretežen del predstavlja izvršba na premičnine dolžnika(rubež premičnega premoženja in prodaja na javni dražbi), izpraznitev (odstranitev oseb in stvari) nepremičnine in izročitev nepremičnine v posest upniku,  prodaja nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, ter dejanja v zvezi z izvršitvijo začasnih odredb.

Zakonodaja:

Pravilniki:

Izvršitelj Rozman Boris
Biserjane 5a
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Telefon: 02 564 10 48
Fax: 02 564 13 66
Elektronska pošta: izvrsitelj.rozman@siol.net

ID za DDV: SI44561601
Matična številka: 1503600000

Uradne ure za nepovabljene stranke:

sreda 13:00 do 15:00

petek 09:00 do 15:00

Kontakt osebe pooblaščene za varstvo podatkov: 02 564 10 48

 

Povezave:

Ministrstvo za pravosodje

Mednarodno združenje izvršiteljev

Seznam odvetnikov

Uporabni seznami, imeniki in evidence

Portal e-Sodstvo

Vrhovno državno tožilstvo

Ustavno sodišče