SRIP
Izvršitelj Rozman Boris

Statistika

Skupno število rešenih zadev v letu 2013: 1276

Izterjana denarna sredstva v letu 2013: 619.549,67 EUR

Med 45 izvršitelji, zasedamo 4. mesto, glede na višino izterjanih denarnih sredstev.