SRIP
Izvršitelj Rozman Boris

Izvršitelj

Pravna država temelji na spoštovanju ustave, zakonov in drugih splošnih in posameznih aktov. Država Slovenija je leta 1998 z novim zakononom o izvršbi in zavarovanju-ZIZ (Ur.l. 51/1998), vzpostavila mrežo izvršiteljev zasebnikov in jim s koncesijo podelila javna pooblastila.

 

Izvršitelj upravlja neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, razen če zakon ne določa drugače. Izvršitelj opravlja tudi druga dejanja, če tako določa zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče ali drugi državni organ.

 

Izvršitelj mora opravljati izvršilna dejanja ne glede na zatrjevane ovire, razen če pristojni organ odloči drugače. Izvršitelj mora tako opravljati izvršilna dejanja tudi na predmetih, ki so v lasti tretjih oseb in jih ima dolžnik v posesti, če ni drugih rubljivih predmetov dolžnika, po predlogu upnika in na podlagi sklepa pristojnega sodišča.

Izvršitelj je tako pooblaščen, da na podlagi sklepa sodišča ali drugega državnega organa za opravo rubeža premičnega dolžnikovega premoženja, za poplačilo upnikove terjatve in sicer s prodajo zarubljenega premoženja na dražbi, z neposredno pogodbo ali s prodajo preko komisionarja. Na podlagi sklepa in odredbe sodišča izvršitelj upravlja tudi izvršbe nedenarnih terjatev, kot so dopustitve ali opustitve določenih dejanj, izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku.

 

Izvršitelj Rozman Boris
Biserjane 5a
9244Sveti Jurij ob Ščavnici

Telefon: 02 564 10 48
Fax: 02 564 13 66
Elektronska pošta: izvrsitelj.rozman@siol.net

ID za DDV: SI44561601
Matična številka: 1503600000

Uradne ure za nepovabljene stranke:

sreda 13:00 do 15:00

Kontakt osebe pooblaščene za varstvo podatkov: 02 564 10 48

Povezave:

Ministrstvo za pravosodje

Mednarodno združenje izvršiteljev

Seznam odvetnikov

Uporabni seznami, imeniki in evidence

Portal e-Sodstvo

Vrhovno državno tožilstvo

Ustavno sodišče